วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

การรู้จักพระวาจาของพระเจ้า คือ การรู้จักพระคริสตเจ้า.... ขอให้คริสตชนหยั่งรากลึกลงในความรัก และความรู้ด้านพระคัมภีร์ให้มากยิ่งขึ้น... ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา ขอให้พระคริสตเจ้าทรงสัมผัสหูของท่าน เพื่อท่านจะสามารถรับฟังพระวาจาของพระองค์ และทรงสัมผัสปากของท่าน เพื่อท่านจะสามารถประกาศความเชื่อเรื่องของพระองค์ และถวายพระสิริแด่พระเจ้าพระบิดา" .... สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2...

 

วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วัดในเขต1

อาสนวิหารอัสสัมชัญ
วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร
วัดเซนต์หลุยส
วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน
วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
วัดแม่พระปฎิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์
วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101
วัดพระกุมารเยซ
วัดพระมหาไถ่

วัดในเขต 2

วัดคอนเซ็ปชัญ
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
วัดแม่พระฟาติมา
วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม
วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
วัดพระแม่มหาการุณย์ เมืองนนท
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
วัดเซนต์จอห์น
วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธาน
วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

วัดในเขต 3

วัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน)
วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
วัดศีลมหาสนิท สวนผัก
วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ บางแค

วัดในเขต 4

วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
วัดแม่พระฟาติมา บางวัว
วัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้
วัดนักบุญเปาโล บ้านนา
วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

วัดในเขต 5

วัดนักบุญเปโตร นครชัยศรี
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
วัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
วัดนักบุญอันนา ท่าจีน
วัดนักบุญอันเดร บางภาษี
วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก

วัดในเขต 6

วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล(สองพี่น้อง)
วัดนักบุญลูกา อู่ทอง
วัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล

วัดต่าง ๆ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุดรธานี

กลับด้านบน

ที่มา: อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Contact us
Free Web Hosting